Rucksack Walk Schedule Change...

The walk previously scheduled for July 17th, has now been changed to 7/7/17.  Please check the ODA Events Calendar, or contact us if needed.

*   *   *   *    *

Mae’r cerdded ddaru gael ei hysbysu i fod ar Gorffennaf 17ain, wedi’w newid i 7/7/17.  Gwelwch y dyddiadur am wybodaeth, neu, cysylltwch a ni

June 28th 2017

Ychwanegiadau i’r Archif / Archive Additions

Diolch i gyfraniadau, mae gennym ddogfennau a lluniau newydd yn ein harchif, fel rhestrwyd isod.  

Os oes ganddo’ch chi ddogfennau neu luniau yn eich casgliad personol, fyddem y falch iawn o’r cyfle i’w cofnodi yn ein harchif:

*  *  *  *

Thanks to recent Donations, we have some additions to our Archives:

Photos to Friars Groups, including:

 • Soccer
 • Cricket
 • Cartoons
 • Newspaper cuttings

If you have any documents or photographs in your personal collections that are not in our archives, we would very much welcome the opportunity of including digital copies in our archives

May 19th 2017

Archif DOMINICAN Archive

New Additions Editions / Ychwanegiadau Newydd: 

 • July 1919
 • Easter 1925
 • Mid-Summer 1927
 • Spring 1933    

We’ve got some new additions to our Digital Archive (as above), available to subscribed members and patrons HERE

Mae gennym ychwanegiad i’n harchif, (gweler uchod), sydd ar gael i’n haelodau a’n noddwyr YMA:

May 19th 2017

Dathliad ‘460′ Celebrations

Diolch i bawb ddaeth, neu cyfrannodd i’r Dathliadau 460 - Mae gennym Ddogfennau o’r diwrnod i’w gweld ar dudalennau’r aelodau a noddwyr YMA , a Lluniau YMA .  Mae’r cyfraniadau dal i ddod mewn, felly mi rown fwy pan gawn ni nhw - ond os oes ganddo’ch chi luniau hoffech rannu - gadewch i ni wybod os gwelwch yn dda!

                                               *  *  *   

Thanks to all who came or contributed to the 460 Celebrations -  We have Documents from the Day available to subscribed Members and Patrons HERE and photographs HERE.  Contributions are still coming in, so check regularly for more entries.  If you have any photographs yourself that you’d like to share with us, please contact us.  Thank you!  

May 1st 2017
tumblr photo
April 28th 2017

Estyniad i Arddangosfa ‘STORIEL’ Exhibition Extended

Great News!  

The Friars School Exhibition at Storiel, Bangor, to which the ODA have contributed, has been extended for another month; So you’ll now be able to see the display until the 3rd of June 2017.

* * * *

Newyddion Da!  

Mae cyfnod arddangosfa Ysgol Friars  yn Storiel, Bangor ddaru'r Hen Ddominiciad gyfrannu tuag at, wedi ei estyn am fis arall; Felly, gallwch weld yr arddangosfa tan y 3ydd o Fehefin 2017.

April 25th 2017

Spring Newsletter / Cylchgrawn y Gwanwyn 2017

All our subscribed Members and Friends should have received their Spring Newsletter by now, which as ever, is also available to those members and friends, in our Digital Archive.

Any issues, please Contact Us Here, or here.

We hope to see many of you during any (or all) of the 460th Celebrations later this week!  

Gobeithiwn weld llawer ohonoch chi yn un, neu pob un o’r digwyddiadau dathliadau 460 sydd o’m blaenau ni yr wythnos yma!

ODA

April 3rd 2017

Dathliad ‘460’ Celebration

*Dathliad ‘460’ Celebration*

Just to remind you that Friars School 460th year celebration Service is on Saturday, 8th April 2017 meet 11:50 am for 12noon at Bangor Cathedral.  

All Welcome!

ALSO:

 • On 7/4/2017 We will have a ‘Rucksack-Club’ Walk from 10:30hrs - meet at Ogwen Cottage, From Llyn Ogwen up to and around Llyn Idwal and Back (All welcome).
 • On 8/4/2017 After the Cathedral Service, we will hold our Annual General Meeting at Storiel, Bangor, from 2.30pm (All welcome).
 • An exhibition to celebrate the founding of Friars School will be at at the ’Storiel’ Museum, Bangor between the 18th March and the 29th April 2017. The FREE exhibition will include photographs, documents and various school memorabilia:

https://www.gwynedd.llyw.cymru/…/Museums…/Storiel.aspx

IMPORTANT:  Please check this ODA 'News and Events Pages’ on our Website for any updates or for any changes to this or any other ODA activity.

Thank You

 *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

*Dathliad '460’ Celebration*

Mond i’ch atgoffa chi fod gwasanaeth i ddathlu 460 mlynedd ers sefydlu Ysgol Friars Bangor yng Ngadeirlan Bangor, ar Ddydd Sadwrn, Ebrill 8fed, 2017, cyfarfod 11:50am am Hanner Dydd .  

Croeso i Bawb!

HEFYD:

 • Ar 7/4/2017 mi fydd y clwb cerdded 'Rucksack’ yn cyfarfod am 10:30hrs - yn 'Ogwen Cottage’, Cerdded o Lyn Ogwen i fyny at ac o amgylch Llyn Idwal ac yn ôl (Croeso i Bawb!)
 • Ar 8/4/2017 mi gawn ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn Storiel,Bangor, o 2.30pm  (Croeso i Bawb!)
 • Mi fydd 'na arddangosfa AM DDIM i ddathlu cychwyn Ysgol Friars yn Amgueddfa ’Storiel, Bangor, rhwng yr 18fed of Fawrth a’r 29ain o Ebrill 2017. Bydd yr arddangosfa yn cynnwys lluniau, dogfennau ac amryw o bethau cofiadwy ynglŷn a'r ysgol:

https://www.gwynedd.llyw.cymru/…/Museums…/Storiel.aspx

PWYSIG:  Cadwch llygaid ar tudalen ODA 'News and Events Pages’ ar ein Gwefan am unrhyw newidiadau i'r trefniadau yma, hefyd am ddigwyddiadau eraill y Gymdeithas.

March 31st 2017

Arddangosfa ‘STORIEL’ Exhibition

Just to remind you all that the FREE Exhibition celebrating 460 years of Friars School commences today (18/3/17) at ‘Storiel’, Bangor.  

ODA members have been instrumental in arranging this exhibition and items from our archives will be on display until  April 29th 2017.  

Our sincere and grateful thanks go out to all the wonderful staff at Storiel who have been incredibly helpful and are key in helping us make this happen! 

* * * * * * * * * * 

Neges i’ch atgoffa chi fod yr arddangosfa rhâd ac AM DDIM sy’n dathlu 460 mlynedd ers cychwyn Ysgol Friars am ddechrau heddiw (18/3/17) yn ‘ Storiel’, Bangor. 

Mae aelodau’r Hen Ddominiciaid wedi bod yn gyfrwng i drefniadau’r arddangosfa hon, ‘rydym hefyd wedi darparu eitemau o'n harchifau fydd yn cael eu arddangos tan Ebrill 29ain 2017.

Diolch o galon i holl staff Storiel sydd wedi bod yn hynod o gefnogol, ac yn allweddol i helpu ni ‘neud hyn i gyd ddigwydd!

March 18th 2017

Dathliad '460' Celebration

*Dathliad ‘460’ Celebration*

Friars School 460th year celebration Service on Saturday, 8th April 2017 meet 11:50 am for 12noon at Bangor Cathedral.  

All Welcome!


ALSO:

 • On 7/4/2017 We will have a 'Rucksack-Club’ Walk from 10:30hrs - meet at Ogwen Cottage, From Llyn Ogwen up to and around Llyn Idwal and Back (All welcome).


 • On 8/4/2017 After the Cathedral Service, we will hold our Annual General Meeting at Storiel, Bangor, from 2.30pm (All welcome).


 • An exhibition to celebrate the founding of Friars School will be at at the ’Storiel’ Museum, Bangor between the 18th March and the 29th April 2017. The FREE exhibition will include photographs, documents and various school memorabilia:

https://www.gwynedd.llyw.cymru/…/Museums…/Storiel.aspx


IMPORTANT:  Please check this ODA 'News and Events Pages’ on our Website for any updates or for any changes to this or any other ODA activity.

Thank You


  *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *


*Dathliad '460’ Celebration*

Gwasanaeth i ddathlu 460 mlynedd ers sefydlu Ysgol Friars Bangor.  Ar Ddydd Sadwrn, Ebrill 8fed, 2017, cyfarfod 11:50am am Hanner Dydd yng Ngadeirlan Bangor.  

Croeso i Bawb!

HEFYD:

 • Ar 7/4/2017 mi fydd y clwb cerdded 'Rucksack’ yn cyfarfod am 10:30hrs - yn 'Ogwen Cottage’, Cerdded o Lyn Ogwen i fyny at ac o amgylch Llyn Idwal ac yn ôl (Croeso i Bawb!)
 • Ar 8/4/2017 mi gawn ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn Storiel, Bangor, o 2.30pm  (Croeso i Bawb!)
 • Mi fydd 'na arddangosfa AM DDIM i ddathlu cychwyn Ysgol Friars yn Amgueddfa ’Storiel, Bangor, rhwng yr 18fed of Fawrth a’r 29ain o Ebrill 2017. Bydd yr arddangosfa yn cynnwys lluniau, dogfennau ac amryw o bethau cofiadwy ynglŷn a'r ysgol:

https://www.gwynedd.llyw.cymru/…/Museums…/Storiel.aspx

PWYSIG:  Cadwch llygaid ar tudalen  ODA 'News and Events Pages’ ar ein Gwefan am unrhyw newidiadau i'r trefniadau yma, hefyd am ddigwyddiadau eraill y Gymdeithas.

February 22nd 2017
This is a brief glimpse of the more detailed News and Events feed, available in the members-only pages. 
The fuller version complements our Events Calendar, which is regularly updated with our pre-planned as well as our many ad-hoc events
So, if you'd like to know more about what we get up do, or better still, wish to participate in our activities and you've not yet registered with us, then we warmly invite you to Join Us.   You can send us a Private Message via our 'CONTACT' page
Alternatively, you might like to browse or perhaps contribute to our our digital 'Guest Book', located at the bottom right of the HOME page. 

The above is a 'rolling blog', capable of displaying the most recent messages - the newest being at the top of the stack, and the oldest at the bottom. Messages older than those shown here, can be viewed by pressing the  'Next>>' button (below left of the oldest message)